‘Οροι Χρήσης

Αυτή η συμφωνία μεταξύ εσάς ή την επιχείρησή σας (εφεξής εσάς) και το oikis.ttic.ca διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και τη χρήση του λογισμικού “Οικίς”, τόσο από εσάς ως απλό επισκέπτη, όσο κι από εσάς ως εγγεγραμμένο χρήστη, εκτός αν υπάρχει ρητή αναφορά σε κανόνες που διέπουν αποκλειστικά μια από τις δυο αυτές κατηγορίες χρήστη.

Χρήση της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών oikis.ttic.ca – συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού “Οικίς” – (εφεξής αναφερόμενα ως ‘Υπηρεσιών’) σημαίνει αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους σας με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.

Δεδομένα χρήστη και Προστασία Δεδομένων

Ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του oikis.ttic.ca, για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το oikis.ttic.ca συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες της. Με τους όρους χρήσης, συμφωνείτε με τη χρήση, τη συλλογή και τη γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υπηρεσίες λογισμικού (εφαρμογής) “Οικίς”

Το oikis.ttic.ca παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου οικιστικής φύσεως πρωτίστως μέσα από το λογισμικό (εφαρμογή) “Οικίς”. Το λογισμικό “Οικίς” διανέμεται στους συνδρομητές μας μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα προς εγκατάσταση στον δικό σας προσωπικό υπολογιστή, tablet, κινητό η άλλη συμβατή συσκευή.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, το oikis.ttic.ca προκειμένου να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής, έχει προβεί στα ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα:

Τα προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα των φακέλων οικιστικού περιεχομένου σας στο “Οικίς”, δηλαδή, τα προσωπικά στοιχεία των ιδιοκτητών ακινήτων (πελατών σας) όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ο αριθμός τηλεφώνου, το ΑΦΜ, η αρμόδια ΔΟΥ, καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός άδειας οικοδόμησης των ακίνητων ιδιοκτησιών, παραμένουν πάντοτε στην δικιά σας συσκευή , δεν φιλοξενούνται, επεξεργάζονται, μεταφέρονται η αποθηκεύονται σε διακομιστές που διαχειρίζεται το oikis.ttic.ca η σε άλλους διακομιστές τρίτων, σε καμία περίπτωση και σε κανένα στάδιο χρήσης του λογισμικού.

Τα μοναδικά δεδομένα των φακέλων οικιστικού περιεχόμενού σας για τα οποία δεν ισχύει μια παρόμοια αντιμετώπιση αφορούν τις ακόλουθες πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις:

Φόρμα υπολογισμού προστίμου νομιμοποίησης αυθαίρετων*.

Κατά την διαδικασία υπολογισμού του προστίμου νομιμοποίησης αυθαίρετων, ορισμένες σχετικές πληροφορίες (δεδομένα) του φακέλου νομιμοποίησης σας μεταφέρονται προσωρινά σε διακοσμητή του oikis.ttic.ca που προβαίνει στους υπολογισμούς.
Οι σχετικές αυτές πληροφορίες αποτελούνται από τα δεδομένα που βρίσκονται στο:

  • Βήμα 3 – ‘Στοιχεία Υπολογισμού’
  • Βήμα 4 – ‘Φύλλα Καταγραφής’
  • Βήμα 5 – ‘Τελικά Σύνολα’ (Ανάλυση Πληρωμών)

Τα απαραίτητα για τον υπολογισμό προστίμου δεδομένα αυτά, φιλοξενούνται στο διακοσμητή έως την ολοκλήρωση του υπολογισμού, η διάρκεια του οποίου είναι συνήθως μικρότερη του ενός δευτερολέπτου (για κάθε “request” υπολογισμού).

Τα δεδομένα αυτά:

  • δεν αποθηκεύονται από τον διακοσμητή του oikis.ttic.ca.
  • μεταχειρίζονται σε ένα πλαίσιο Ψευδωνυμοποίησης* για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

*Συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας για τον ορισμό της “Ψευδωνυμοποίησης”.

Χρήση DropBox*

Η προαιρετική επιλογή της διαχείρισης αρχείων για το περιεχόμενο σας κάνει χρήση του προσωπικού DropBox λογαριασμού σας για την αποθήκευση και την γενικότερη διαχείριση των αρχείων σας μέσω της εν λόγο υπηρεσίας. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας αυτής είναι προαιρετική και η πρόσβαση που θα σας ζητηθεί από το “Οικίς” αφορά – και είναι περιορισμένη σε – ένα και μοναδικό (νέο) φάκελο του λογαριασμού σας στο DropBox. Ο φάκελος αυτός θα δημιουργηθεί για να φιλοξενήσει την υπηρεσία διαχείρισης αρχείων του “Οικίς”.

*Η χρήση αυτών των υπηρεσιών προϋποθέτει ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κάθε άλλο εξοπλισμό που απαιτείται για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό “Οικίς” είναι δική σας ευθύνη.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους Όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κατόπιν ειδοποίησης των ενεργών συνδρομητών μας ανά πάσα στιγμή. Θα ειδοποιηθείτε για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν είστε ενεργός συνδρομητής) ή προβαίνοντας στις δημοσιοποιημένες αλλαγές στην ιστοσελίδα https://oikis.ttic.ca/όροι-χρήσης/.

Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών oikis.ttic.ca εφόσον οι όροι τροποποιηθούν κατά τρόπο που να επηρεάζει ουσιαστικά την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών αυτών.

Η συνεχής χρήση μιας Υπηρεσίας μετά από σχετική ειδοποίηση για τυχόν μεταβολή των Όρων θα θεωρείται ως συμφωνία σας με τους τροποποιημένους όρους.

Υποχρεώσεις Εγγεγραμμένου Χρήστη

Θα πρέπει να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό χρήστη ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες oikis.ttic.ca. Εάν εκπροσωπείτε έναν οργανισμό και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες oikis.ttic.ca, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Συμφωνείτε να: α) να παρέχετε αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη στοιχεία σας, όπως καλείστε να κάνετε στη φόρμα εγγραφής και β) να διατηρείτε και να ενημερώνετε εγκαίρως τα στοιχεία εγγραφής, ώστε να είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Σε περίπτωση που δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία που δεν είναι αληθής, ακριβής, ενημερωμένη ή πλήρης, ή το oikis.ttic.ca έχει λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακριβείς, αληθής, ενημερωμένες ή πλήρεις, το oikis.ttic.ca διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό σας χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και να σας αρνηθεί την παρούσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών oikis.ttic.ca.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες oikis.ttic.ca μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένες ανακοινώσεις από εμάς, όπως ανακοινώσεις υπηρεσιών, μηνύματα διαχείρισης συστήματος και ενημερωτικά δελτία. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ανακοινώσεις θα πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος της χρήσης των Υπηρεσιών oikis.ttic.ca. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής να μην λαμβάνετε ανακοινώσεις υπηρεσιών και μηνύματα διαχείρισης συστήματος.

Χρεώσεις και Πληρωμές Συνδρομών

Οι υπηρεσίες oikis.ttic.ca παρέχονται μέσα από συγκεκριμένα πλάνα συνδρομών, τα οποία είναι διαθέσιμα σε ετήσιους κύκλους χρέωσης. Ένα έτος αντιστοιχεί με 365 ημέρες ημέρες παράδοσης υπηρεσίας και δε μεταβάλλεται με βάση το τρέχoν έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ενός πλάνου συνδρομής είναι η προεξόφληση της συνολικής αξίας του.
Το oikis.ttic.ca θα επιχειρήσει να ανανεώνει αυτόματα το πλάνο συνδρομής σας μετά το πέρας του προαγορασμένου χρόνου, δημιουργώντας τις σχετικές χρεώσεις στο λογαριασμό σας χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας επιπλέον ενέργειας από μέρους σας.

Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, σημαίνοντας το τέλος των επαναλαμβανόμενων χρεώσεων. Το oikis.ttic.ca διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το ποσό της συνδρομής και να ορίζει χρέωση για τη χρήση των Υπηρεσιών oikis.ttic.ca που είναι διαθέσιμες δωρεάν.

Δεν θα χρεώνεστε για τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας oikis.ttic.ca εκτός αν έχετε επιλέξει ένα από τα πλάνα συνδρομής.

Spamming και Παράνομες Δραστηριότητες

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μεταδόσεων σας μέσω των Υπηρεσιών oikis.ttic.ca.

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για παράνομους σκοπούς ή για την διαβίβαση του υλικού που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, που παραβιάζει την ιδιωτικότητα του άλλου, υβριστικό, απειλητικό, επιβλαβές, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο, αποδοκιμαστέο, προσβάλλει θρησκευτικά συναισθήματα, προωθεί το ρατσισμό, περιέχει ιούς, παραβιάζει ή μπορεί να παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα του άλλου. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για τη διαβίβαση των “junk mail”, “ανεπιθύμητη αλληλογραφία”, “αλυσιδωτές επιστολές”, “phishing” ή εκούσια μαζική διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες oikis.ttic.ca εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι έχετε χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

Περιορισμοί στη Χρήση και Πνευματικά Δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο των Υπηρεσιών oikis.ttic.ca, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων και πηγαίου κώδικα λογισμικού (αυτού του δικτυακού του τόπου και των εφαρμογών “Οικίς”), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του oikis.ttic.ca και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Καναδικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης, μεταπώλησης, επεξεργασίας, «φόρτωσης», μετάδοσης, διανομής με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα, ή/και εμπορικής εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή/και των εφαρμογών (λογισμικό) του oikis.ttic.ca

Τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στις “Υπηρεσίες” του oikis.ttic.ca και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φυσικών προσώπων, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Αποποίηση Εγγυήσεων

Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών oikis.ttic.ca γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Το oikis.ttic.ca αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, των σιωπηρών εγγυήσεων με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το oikis.ttic.ca δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα είναι συνεχείς, έγκαιρες, ασφαλής ή χωρίς ιούς. Η χρήση οποιουδήποτε υλικού που μεταφορτώνετε ή λαμβάνονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών oikis.ttic.ca πρέπει να είναι δική σας ευθύνης και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας, το κινητό τηλέφωνο, ασύρματη συσκευή ή δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών oikis.ttic.ca ή τη λήψη οποιουδήποτε τέτοιου υλικού.

Περιορισμός της Ευθύνης

Συμφωνείτε ότι το oikis.ttic.ca, σε καμία περίπτωση, δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική, παρεπόμενη, έμμεση, ειδική ή άλλη απώλεια ή ζημίας ή απώλειας κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτυχίας υπολογιστών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, ή άλλες ζημίες που θα προκύψουν από ή προκαλούνται από τη χρήση ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες oikis.ttic.ca, ακόμη και αν το oikis.ttic.ca έχει συμβουλευτεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Μοναδική και αποκλειστική σας αποζημίωση για οποιαδήποτε διαφωνία σας με το oikis.ttic.ca που σχετίζεται με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες θα είναι η λήξη της εν λόγω Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη του oikis.ttic.ca απέναντι σε εσάς, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία, άμεση ή έμμεση, δε θα υπερβαίνει τα τέλη που καταβάλλονται από εσάς προς την εν λόγω υπηρεσία.

Αναστολή και Τερματισμός

Ενδέχεται να αναστείλουμε το λογαριασμό χρήστη σας ή να απενεργοποιήσουμε προσωρινά την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος οποιασδήποτε Υπηρεσίας, σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν υπόνοιες παράνομης δραστηριότητας, εκτεταμένες περιόδους αδράνειας ή αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Θα τερματίσουμε επίσης και το λογαριασμό χρήστη σας μετά από αίτημά σας.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε το λογαριασμό χρήστη σας και να απαγορέψουμε τις υπηρεσίες μετά από εύλογη πεποίθηση ότι έχετε παραβιάσει τους Όρους. Τερματισμός του λογαριασμού χρήστη θα περιλαμβάνει την άρνηση της πρόσβασης σε όλες τις Υπηρεσίες oikis.ttic.ca, διαγραφή δεδομένων του λογαριασμό χρήστη σας, όπως η διεύθυνση e-mail και ο κωδικός πρόσβασής σας και τη διαγραφή όλων των δεδομένων στο λογαριασμό χρήστη σας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του oikis.ttic.ca, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το Καναδικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του oikis.ttic.ca και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων, υπηρεσιών και εφαρμογών (λογισμικό) του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του oikis.ttic.ca από εσάς ή/και τον οργανισμό σας, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το Καναδικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Κεμπέκ (Καναδάς).